B. Sëchtë „Kaszëba béł mój tatk.”

 

Kaszëba béł mój òjc i stark,

i jô jem téż Kaszëba.

Wiém, co to mòrze, wiatrë, sztorm

i jak sã jim nie pòdac.

Tak, jak Kaszëbą béł mój tatk

Chcã nim bëc pò òstatk.

 

W naszej szkole, w roku szkolnym 2017/2018 języka kaszubskiego uczy się 50 dzieci. Zajęcia odbywają się w czterechgrupach: klasy I - III, IV, V, VI-VII.

 

Lekcję jezyka kaszubskiego prowadzi Pan mgr Maciej Szutenberg.

 

Na zajęciach realizowany jest program nauczania języka kaszubskiego z elementami wiedzy o Kaszubach: Teresa Czerwińska, Aleksandra Pająk i Lucyna Sorn „Z kaszëbsczim w szkòle” /numer dopuszczenia: DKOS-5002-36/06/. 

Począwszy od XIX wieku, kaszubskich hymnów powstało kilka. Wiąże się to z powstawaniem i działalnością różnych kaszubskich stowarzyszeń i organizacji, które promują różne utwory.

Nie ma jednego, oficjalnie ogłoszonego hymnem utworu. Do tej roli pretendują obecnie dwa utwory: Zemia rodnô – Jana Trepczyka oraz Marsz kaszubski - Hieronima Derdowskiego.

 

 

Zemia rodnô

Zemia Rodnô, pëszny kaszëbsczi kraju, od Gduńska tu, jaż do Roztoczi bróm!
Të jes snôżô, jak kwiat rozkwitłi w maju. Ce, Tatczëznã, jô lubòtną tu móm.

 

Sambòrów miecz i Swiãtopôłka biôtczi W spòsobie Ce dlô nas ùchòwałë.
Twòje jô w przódk bëlné pòcyskóm kwiôtczi. Òdrodë cél Kaszëbóm znôw brënie.

 

Tu jô dali mdã starżã zemi trzimôł skądka zôczątk rodnô naj rózga mô.
Tu mdã dali domôcëznë sã jimôł jaż zajasni i nama brzôd swój dô.

 

 

Marsz kaszubski

Tam gdze Wisła òd Krakòwa w pòlsczé mòrze płënie
Pòlskô wiara, pòlskô mòwa nigdë nie zadżinie.
Ref.
Nigdë do zgùbë Nié przińdą Kaszëbë, Marsz, marsz za wrodżém!
Më trzimómë z Bòdżém.

 

Më z Niemcami wieczi całé krwawe wiedlë wòjnë.
Wòlné piesni wiedno brzmiałë bez gòrë i chòjnë.
Ref. Nigdë do zgùbë...
Przëszed Krzëżôk w twôrdi blasze, pôlëł wsë i miasta,
Za to jegò cepë naszé grzmòcełë lat dwasta.

Ref. Nigdë do zgùbë...
Nôs zawòłôł do swéj rotë Pòlsczi król Jadżéłło,
Téj w niemiecczëch karkach gnôtë trzeszczałë jaż miło.
Ref. Nigdë do zgùbë...
Gdze król Kazmiérz gnôł Krzëżôka? Gnôł gò pòd Chònice!
Bë gò zgniôtłë, jak robôka, kaszëbsczé kłonice.
Ref. Nigdë do zgùbë...
Czéj rôz naju òkrãtama Szwedë najechalë,
Mr żesmë jich kapuzama z Pùcka wenëkalë.
Ref. Nigdë do zgùbë...
Krzëżã swiãtym przëżegnónë sec, séczéra, kòsa,
Z tëm Kaszëba w piekle stónie, diôbłu ùtrze nosa.
Ref. Nigdë do zgùbë...
Nasz Stanisłôw Kòstka swiãty, Co sã ù nas rodzëł,
Nié dopùscy, bë zawzãty wróg nam dłùgò szkòdzëł.
Ref. Nigdë do zgùbë...
Płaczą matczi nad sënama płączą dzys dzewice,
Hola, jész je Bóg nad nama dôł cepë, kłonice.
Ref. Nigdë do zgùbë...

Projekt i wykonanie: StudioArt.biz
spnowawies.edu.pl