Od września 2010 nasza szkoła bierze udział w projekcie „Z małej szkoły w wielki świat”.

Tylko 5 szkół z województwa pomorskiego zakwalifikowało się do udziału w projekcie. Organizatorem projektu jest Federacja Inicjatyw Oświatowych wraz z Fundacją Wspierania Aktywności Lokalnej FALA, Fundacją Edukacja dla Demokracji, Fundacją Partnerstwo dla Środowiska i Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin.

 

Oferta w projekcie "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" to zajęcia prowadzone metodą projektów edukacyjnych, wsparcie nabywania kompetencji poprzez stosowanie oceniania kształtującego oraz praca w zespołach międzyklasowych (klasy I–III i IV–VI).

Cele ogólne projektu to wsparcie uczniów Małych Szkół (klasy I-VI) w rozwijaniu trzech kompetencji kluczowych:

  • kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych;
  • kompetencji społecznych i obywatelskich;
  • umiejętności uczenia się.

Cele szczegółowe

  • przygotowanie materiałów metodycznych, służących rozwojowi wybranych kompetencji kluczowych uwzględniających aktywne i atrakcyjne formy uczenia się oraz specyfikę środowiska edukacyjnego Małych Szkół;
  • wsparcie nauczycieli w pracy nad rozwojem kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy metodą projektów i zasad oceniania kształtującego;
  • wyposażenie Małych Szkół w pomoce dydaktyczne wspierające rozwój wybranych kompetencji;
  • zbudowanie szkolnego ruchu naukowego Małych Szkół poprzez wsparcie rozwoju zainteresowań naukowych uczniów podczas Letnich Obozów Naukowych i Letnich Szkół Odkrywców;
  • utworzenie 9 wojewódzkich sieci współpracy Małych Szkół;
  • wypracowanie modelu Małej Szkoły wspierającej rozwój wybranych kompetencji poprzez wypracowanie trwałych rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych. 
Projekt i wykonanie: StudioArt.biz
spnowawies.edu.pl